Kvadrat meter med glass:
U-Verdi i gamle vinduer:
U-verdi i nye vinduer:
Inne Temp:
UteTemp:
Strøm pris i øre: øreInne tempraturen er på 17°C
Ute tempraturen er på gjennomsnittlig 5.5°C
De gamle vinduene har et energi tap på 2820.72 Kwh
De nye vinduene har et energi tap på 1007.4Kwh
Dette er en diferanse på 1813 Kwh
Som tilsvarer 997.33Kr sparing i året
Kart over gjennomsnitts tempraturer i norge
Fra metrologisk institutt